Disclaimer

Copernikkel is steeds bezig met het up-to- date houden van haar website. Toch kan de inhoud ervan op onderdelen verouderd zijn. Aan de teksten op deze site zijn mede daarom geen rechten te ontlenen. Dat kan ook niet door een verkeerde interpretatie of vermeende onjuistheden. Links van en naar derden vallen buiten de controle en verantwoordelijkheid van Copernikkel.

Copernikkel vindt de privacy van de bezoekers aan haar website van het allergrootste belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Copernikkel gaat daarbij uit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

De (intellectuele) eigendomsrechten van de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, vormgeving en geluidsmateriaal te zien op haar website, liggen bij Copernikkel en haar makers. De inhoud van de website slechts voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij Copernikkel daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming geeft.