Coöperatie zit als gegoten

Copernikkel is een coöperatie, ook wel een coöperatieve vereniging genoemd. Het is een organisatievorm die goed past bij de Boschveldse werkwinkel, de wijk en haar bewonersgroepen. De leden zijn de baas. Bewoners zijn en maken de coöperatie. Je werkt samen om meer te bereiken. Je ondersteunt en versterkt elkaar waar dat nodig is. Copernikkel kijkt meteen naar werkzaamheden die bewonersinitiatieven gezamenlijk kunnen aanpakken. Administratie en PR zijn daar voorbeelden van.

Een coöperatie is soepel, open en doorzichtig. En eenvoudig om aan mee te doen. Het is een rechtspersoon waarvoor de leden niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Anders gezegd: een vriendelijke en sociale manier om je te organiseren. De betrokkenheid van bewoners is bij geen enkele andere organisatievorm zo groot. Een vooruitstrevende, duurzame en maatschappelijk verantwoorde coöperatie zit Copernikkel als gegoten.

Lees verder...

Activiteiten

 • Computerreparatie

  Elke Dinsdagavond
  20.00 - 24.00 uur (Vrije Inloop)
 • Computerles

  Elke Woensdagavond
  20.00 - 22.00 uur (Op afspraak)
 • NaaiMeetup

  Elke Vrijdagochtend
  10.00 - 13.00 uur (Vrije Inloop)
 • Wijkmaaltijd in de BBS

  Elke Vrijdagavond
  Aanmelden bij Copernikkel

In Huis

Iedereen telt mee

Zoals alle bewonersinitiatieven die bij Copernikkel een thuis vinden, heeft de werkwinkel een aanpak die past bij de wijk: de Boschveld-manier. Die gaat uit van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect. Zelf aanpakken en zelf verantwoor­delijkheid nemen. Niet alleen meedoen, maar samen de ‘tent’ draaien. Zo’n aanpak heeft draagkracht en toekomst, omdat die het fundament van bewoners zelf is. Elkaar ontmoeten en leren kennen is de rode draad. Jij bent er voor een ander en de ander is er voor jou. Boschveld groeit en bloeit op een geleidelijke en natuurlijke manier. Met oog voor ieders talent, stap voor stap en in eigen tempo.

iedereen telt mee

Kunst geeft Boschveld kleur

Ben van der Kallen exposeert in Copernikkel

Geplaatst op zaterdag, 29 april 2017

Voor kunstenaar en wijkbewoner Ben van der Kallen had het niet zo nodig gehoeven, maar nu hij in Copernikkel hangt vindt hij het toch wel leuk. Het is een beetje langs me heengegaan, vertelt hij, maar nu het zover is, ben ik wel trots dat mijn schilderijen hier te zien zijn. Fijn dat Boschveld een plek heeft waar dat kan, want kunst geeft de wijk kleur.

Evenementen

zaterdag

10

juni

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

8

juli

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

9

september

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

7

oktober

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

11

november

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

9

december

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat