Coöperatie zit als gegoten

Copernikkel is een coöperatie, ook wel een coöperatieve vereniging genoemd. Het is een organisatievorm die goed past bij de Boschveldse werkwinkel, de wijk en haar bewonersgroepen. De leden zijn de baas. Bewoners zijn en maken de coöperatie. Je werkt samen om meer te bereiken. Je ondersteunt en versterkt elkaar waar dat nodig is. Copernikkel kijkt meteen naar werkzaamheden die bewonersinitiatieven gezamenlijk kunnen aanpakken. Administratie en PR zijn daar voorbeelden van.

Een coöperatie is soepel, open en doorzichtig. En eenvoudig om aan mee te doen. Het is een rechtspersoon waarvoor de leden niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Anders gezegd: een vriendelijke en sociale manier om je te organiseren. De betrokkenheid van bewoners is bij geen enkele andere organisatievorm zo groot. Een vooruitstrevende, duurzame en maatschappelijk verantwoorde coöperatie zit Copernikkel als gegoten.

Lees verder...

Activiteiten

 • Computerreparatie

  Elke Dinsdagavond
  20.00 - 24.00 uur (Vrije Inloop)
 • Computerles

  Elke Woensdagavond
  20.00 - 22.00 uur (Op afspraak)
 • NaaiMeetup

  Elke Vrijdagochtend
  10.00 - 13.00 uur (Vrije Inloop)
 • Wijkmaaltijd in de BBS

  Elke Vrijdagavond
  Aanmelden bij Copernikkel

In Huis

Iedereen telt mee

Zoals alle bewonersinitiatieven die bij Copernikkel een thuis vinden, heeft de werkwinkel een aanpak die past bij de wijk: de Boschveld-manier. Die gaat uit van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect. Zelf aanpakken en zelf verantwoor­delijkheid nemen. Niet alleen meedoen, maar samen de ‘tent’ draaien. Zo’n aanpak heeft draagkracht en toekomst, omdat die het fundament van bewoners zelf is. Elkaar ontmoeten en leren kennen is de rode draad. Jij bent er voor een ander en de ander is er voor jou. Boschveld groeit en bloeit op een geleidelijke en natuurlijke manier. Met oog voor ieders talent, stap voor stap en in eigen tempo.

iedereen telt mee

Nieuw: maandelijks overleg Copernikkel

‘Wat kunnen we voor elkaar betekenen’

Geplaatst op woensdag, 22 februari 2017

Copernikkel en al de bewonersgroepen die daar thuis zijn, hebben het er maar druk mee. Door al die activiteiten schiet het contact met andere bewoners(groepen) er wel eens bij in. De een weet onvoldoende wat de ander doet. Vragen blijven soms liggen. Bijvoorbeeld hoe je elkaar kunt helpen en versterken. En wat doe je met activiteiten die de hele wijk aangaan? Hoog tijd voor een bijeenkomst waarop iedereen elkaar kan ontmoeten en bij kan praten, zegt Tanja Embrechts van Copernikkel. We hebben een eerste bijeenkomst achter de rug. Je zag meteen de waarde ervan. De vijftien bewoners discussieerden en overlegden er op los. Dat gaan we voortaan maandelijks doen. Het volgende Copernikkeloverleg is op 6 maart om 16.00 uur in Copernikkel. Ook weer met dezelfde boodschap: wat kunnen we voor elkaar betekenen.

Evenementen

zaterdag

8

april

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

13

mei

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

10

juni

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

8

juli

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

9

september

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

7

oktober

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

11

november

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat

zaterdag

9

december

Reparatiestraat

12:00 uur
Reparatiestraat